Започват интензивни проверки на противопожарните мерки в горите

Горските са реагирали на над 130 сигнала за пожари в земеделски и горски територии от началото на юни

Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите започват интензивни проверки по изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии на страната.
Повече от 130 сигнала за пожари в земеделски и горски територии са постъпили на спешния телефон 112 от началото на месец юни до момента. Бързото локализиране на огъня и своевременната намеса на горски служители и пожарникари е предотвратило разрастването на огъня и навлизането в горски територии в повече от 80 % от случаите. За периода са възникнали 14 пожара в горските територии на страната, които са опожарили площ от 90 дка. Пожарите са преминали низово, като са засегнали иглолистни и широколистни дървесни видове, смесена растителност, както и треви, незалесени площи и мъртва горска постилка. Засегнати са горски територии държавна и частна собственост, като основната причина за възникването им е човешката небрежност.
Изпълнителна агенция по горите обръща особено внимание на гражданите, че:
- по време на пожароопасния сезон е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии;
- паленето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи е забранено.
Глобата за палене на огън на открито на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии е 500 лева. Същата санкция се налага и за палене на огън в горски територии извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"