Забранено е паленето на стърнища, сухи треви и храсти

При нарушаване на разпоредбите глобата е в размер от 100 до 500 лева

Със своя заповед кметът на община Гоце Делчев определи мерките, които трябва да бъдат спазвани по време на пожароопасния сезон през 2020 г. Той започна от началото на април и ще продължи до 30.11.2020 год. За този период е забранено паленето на стърнища, сухи треви и храсти за почистване на пасища, ниви, градини и вилни места в горите от горския фонд и в селскостопански земи; паленето на огън и пушенето при пребиваването в селскостопанските земи през пожароопасните периоди и при ветровито време.
При запалване на огън на пожарообезопасените и обозначените с указателни табели места, гражданите са длъжни да спазват противопожарните мерки преди и по време на ползването на огнището и да не напускат мястото преди да се убедят, че огънят в огнището е напълно угаснал. Ако забележите пожар, уведомете незабавно противопожарната служба на тел. 112, както и най-близкото кметство и държавно лесничейство. При нарушаване на разпоредбите глобата е в размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"