В Гоце Делчев приемат опасни отпадъци от домакинствата

Пунктът ще работи от 10:00 до 16:00 часа днес

Община Гоце Делчев и „БалБок Инженеринг“ АД организират за пореден път мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата.

Към тези отпадъци спадат живачни термометри и ампули, живак, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки. Опасни отпадъци, които ще се приемат в пункта, са също негодни препарати за растителна защита, както и лекарства с изтекъл срок на годност.

Пунктът ще бъде разположен в гр.Гоце Делчев на площад „Македония“ пред Дома на културата, във времето от 10:00 до 16:00 часа днес.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен