В Гоце Делчев търсят кандидати за професионални приемни семейства

От 9.00 до 17.00 ч. ще се проведе информационна кампания

Община Гоце Делчев в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003-001-C01 „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, обявява прием на документи на кандидати за професионални приемни семейства.
С приоритет са кандидатите, които искат да се грижат за дете/ца във възрастова група от 10 /десет/ до 18 /осемнадесет/години, без предпочитания на пол и етническа принадлежност.
Днес от 9.00 до 17.00 ч. ще се проведе информационна кампания в офиса на ОЕПГ, намиращ се на ул.„Солун” № 20, ет.1 /бившата сграда на Здравната каса/.
Всеки желаещ да кандидатства ще бъде консултиран от представители на Областния екип по приемна грижа и териториалната Дирекция за социално подпомагане.
Изпълнението на дейностите ще се извършват при строго спазване на всички противоепидемични мерки.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен