Трафика на хора ще обсъждат журналисти

Местните комисии за борба с трафика на хора в Благоевград и Бургас ще проведат уебинар

Днес от 13.30 ч. Местните комисии за борба с трафика на хора в  Благоевград и Бургас ще проведат регионален уебинар на тема „Противодействие на трафика на хора чрез медии и обществени комуникации. Разследвания и добри практики“. Онлайн събитието е подкрепено от Националната комисия за борба с трафика на хора с участието на секретаря й Добряна Петкова. Участници в уебинара ще бъдат журналисти, представители на местни и регионални медии от Бургас и Благоевград.
Гост-лектор в събитието ще бъде и Росен Цветков - разследващ журналист, автор на филма „Улица Ад”, създаден след проведено разследване под прикритие за трафик на жени в Испания, Холандия и България.
По време на обучението ще се акцентира върху противодействието и превенцията на трафика на хора, както и върху етичните норми на журналистическата практика при отразяването на случаи, свързани с престъплението. В тази връзка всеки участник ще получи специално разработени насоки „Медиите и трафика на хора“, създадени в рамките на проект "Борба с трафика на хора и организираната престъпност - фаза 2". Проектът е финансиран от Европейската комисия и изпълнен от Международния център за развитие на миграционни политики (ICMPD), в сътрудничество с Expertise France и FIIAPP и подкрепен от Европейския съюз.
Трафикът на хора е сложен социален проблем, който изисква задълбочена информираност и създаване на чувствителност към травмата на пострадалите лица, което би допринесло за ефективност при отразяването на темата в медийното пространство.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен