Избрани Новини

В Сандански приключи изпълнението на проект "Моят глас има значение"

Целта бе да се информират младите хора за за възможностите за гражданско участие

Екипът на Сдружение "За промяна‘‘ приключи изпълнението на проект "Моят глас има значение‘‘, който се реализира в партньорство с Община Сандански с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта чрез Националната програма за младежта (2016-2020), Подпрограма Национални младежки инициативи и кампании, тематична област: „Активизиране на младите хора в малките населени места“.
В рамките на проекта се проведоха следните дейности:
Проучване на потребностите и интересите на младите хора на територията на община Сандански;
Стимулиране на гражданското участие и активността на младите хора от малките населени места чрез активно участие в процеса на вземане на решения на местно ниво;
Разработване и прилагане на обучителна програма за младежи на територията на община Сандански;
Провеждане на младежки инициативи и кампании за повишаване на чувствителността и осведомеността по важни за местната общност и/или общозначими теми.
Целта бе да се информират младите хора за начина на функциониране на местното управление, за възможностите за гражданско участие и участие в процеса на взимане на решения на общинско, регионално и национално ниво. Реализирането на проектните дейности се осъществи в периода от 1.10.2019 г. до 30.04.2020 г.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)