Откриват оранжерия в Гоце Делчев

Тя е по проект "Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“

Община Гоце Делчев кани на официално откриване на изградената оранжерия по проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V- А Гърция – България 2014 – 2020 г.
Събитието е днес от 11:00 ч. в двора на оранжерията на ул."Пейо Яворов" №1 в гр.Гоце Делчев.
След това, от 14:00 часа на беседката в градския парк ще се проведе събитие на открито. Инициативата цели да запознае широката общественост с целите и положителните ефекти от изпълнението на проекта.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"