Избрани Новини

България отбелязва Деня на дарителя

Днес е Празник на Националния музей "Земята и хората“

Създаден благодарение щедрите дарения на над 600 български и чуждестранни учени, интелектуалци, колекционери и над 250 институции и фирми, чрез Националния дарителски фонд “13 Века България” Националният музей “Земята и хората” се превърна в храм на дарителството.

Мисията на музея е да съхранява за бъдните поколения минералите като част от неживата природа, която човек руши, без да вникне в нейната същност; да съдейства за ефективното и устойчиво използване на минералните суровини и материали; да съдейства за формирането на хуманистично и неконсумативно отношение към Природата.

За постигане на своята мисия Националният музей “Земята и хората” извършва разнообразни дейности: събира, изучава, съхранява и показва минерални образци и материали; осъществява разнообразни проекти - научни (обработка на музейните фондове, симпозиуми, тематични временни изложби, лектории), културни (концерти, изложби, фестивали, конкурси, рецитали), иновационни (представяне на високотехнологични центрове, научни институции, български изобретения) и природозащитни (представяне на национални програми и издания, международни организации и фондове). Благодарение на своята обществена ангажираност той заема своето достойно място сред културно-образователните средища на столицата и страната.

На 19 юни 1987 год. музеят отвори врати за първите си посетители и ежегодно на тази дата чества своя Ден на дарителя. На организираното тържество се популяризират резултатите от едногодишната дейност на музея; връчват се свидетелства за дарения; откриват се временни експозиции и се представят дарители-създатели на музея.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)