Митко Бербатов стартира дарителска кампания "Всяко дете – в клас“

Ще събира средства закупуване на лаптопи за ученици

Както всички знаем, при наложилата се физическа изолация по време на здравната криза с Ковид 19, училищата провеждаха дистанционно обучение. С идеята, че част от децата не разполагат с нужната техника, за да "присъстват" в учебния процес, Фондация „Димитър Бербатов“ стартира дарителска кампания за закупуване на лаптопи за ученици. Целта е да има колкото е възможно по-малко деца, лишени от достъп до обучение във времена на бъдещи ситуации, налагащи карантина. Кампанията няма нищо общо с даренията на техника, която прави МТСП, освен че съвпадат по време.
Кампанията ще бъде успешна и ще се реализира, ако фондацията събере общо стойността на минимум 5 000 USD от минимум 40 отделни дарители.
Даренията могат да се получават единствено и само на следната платформа:
http://goto.gg/47581
Колкото повече средства се съберат, толкова повече компютри ще се закупят. Фондацията ще дублира всяко дарение до набирането на 5 000 USD (т.е. след събирането на тази сума, ще добави същата сума към набраните средства).
Фондацията няма да дарява таблети, а лаптопи с лицензиран софтуер, за да могат учениците не само да сърфират, но и да създават съдържание и да усъвършенстват уменията си за работа на компютър.
Фондацията няма да дарява на Центрове за настаняване от семеен тип, а на ученици, които живеят със семействата си, но тези семейства са материално затруднени.
Кампанията ще набира средства до 26 юни 2020 г., след което, ако е приключила успешно, ще отчете колко броя лаптопи ще може да купи и ще обяви критериите, по които ще избере нуждаещите се от тях. Целта е към началото на новата учебна година лаптопите да са на разположение за работа на своите притежатели.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен