Община Петрич отново събира стари гуми

Проверяват се редовно пунктовете за продажба и смяна на гуми

Служители на Община Петрич днес провериха всички места около града, за които е известно, че се ползват за изхвърляне на излезли от употреба автомобилни гуми. Иззети са десетки гуми, струпвани на различни терени. Цялото събрано досега количество втора употреба гуми ще бъде извозено до фирма за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, която има разрешително за тази дейност. Проверките на общинските служители няма да спрат, а тенденцията, която се отчита, е за изхвърляне на гумите вече и в други райони освен традиционно познатите терени край ромските квартали на Петрич. Изпратено е и уведомително писмо до МОСВ, в което се предоставя информация за проблема с вноса на втора употреба гуми, от които значителна част се изхвърлят, а Общината трябва да ги събира, при което прави сериозни разходи. Тези гуми, които не бъдат намерени, се палят и това създава големи екологични проблеми. Проверяват се редовно пунктовете за продажба и смяна на гуми, както и пунктовете за вторични суровини за спазване на задълженията им по Закона за управление на отпадъците.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен