Избрани Новини

Кюстендил се готви за преброяването през 2021-ва

Областната преброителна комисия обсъди подготовката за преброяването на населението и жилищния фонд

През 2021 г. ще се проведе 18-тото преброяване на населението и жилищния фонд в България. То ще бъде част от предвидените преброявания на населенията в ЕС. По този повод се проведе и днешното заседание на Областната преброителна комисия в Кюстендил, на което бе обсъдена организацията на дейностите по подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.
Заседанието води зам.областният управител д-р Матей Попниколов, който е и председател на Комисията. Пред присъстващите основни акценти по дейностите и предстоящия процес на преброяване на населението представи Даниела Димитрова – началник на отдел „Статистически изследвания – Кюстендил“, ТСБ – Югозапад.
На първото си заседание членовете на Областната преброителна комисия обсъдиха и приеха правилника за дейността й. Прие се и организационният план по подготовката и провеждането на преброяването на населението, с подробен график по дейности и дати. На заседанието бяха представени също резултатите от проведеното пробно електронно преброяване в периода 20 – 30 април 2020 г.
Бяха обсъдени също евентуалните проблеми, както и подготовката и провеждането на Предварителния обход за регистрация на адресите на дворните места, сградите и жилищата. Обсъди се и цялата организация, която ще бъде осъществена с общинските преброителни комисии. Стана ясно, че предстои набиране на регистратори, които ще бъдат обучени и ще проведат обхода за регистрация, който е в периода от юли до 15 септември.
По време на заседанието се изясни, че преброяването ще се проведе в два етапа: електронно и чрез посещение на домакинства. Първият етап – електронно, ще стартира на 22.01.2021 г. и ще приключи на 31.01.2021 г. Вторият етап, посредством преброители и хартиена преброителна карта, ще стартира на 1.02.2021 г. и ще приключи на 15.02.2021 г. Преброителите ще посетят всички домакинства в страната, които не са се преброили в първия етап. „Всички граждани, които са се преброили електронно, ще имат задължение да предадат своите електронни номера на съответния преброител, който ще ги събере и отрази в преброителните списъци“, обясни Даниела Димитрова. Очаква се първите резултати да бъдат ясни до един месец след приключване на преброителния процес. „Важно е да участват всички граждани на държавата ни, защото това преброяване се провежда във всички европейски страни и дава информация за вида и структурата на населението, както и за вида и структурата на жилищния фонд. Тази информация се използва в продължение на 10 години – до следващото преброяване на населението“, коментира още началникът на отдел „Статистически изследвания – Кюстендил“. Даниела Димитрова припомни също, че през 1881 г. е било проведено първото преброяване на населението в Княжество България.
Относно целта и важността на преброяването, зам.областният управител д-р Матей Попниколов също акцентира на факта, че то осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя, структурата и състава на населението, както и за броя и вида на домакинствата в страната, за сградния и жилищния фонд. „Данните се отнасят към определен момент, но резултатите, получени от него, се използват през целия период до следващото преброяване“, обясни още председателят на Областната преброителна комисия.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)