АПИ стартира обществена поръчка за проектирането на около 17 км от път III-1008 Струмяни - ГКПП "Клепало“

По този начин ще се осигури още една пътна връзка с Република Северна Македония

Агенция „Пътна инфраструктура“ откри обществената поръчка за избор на изпълнител за изработване на идеен и технически проект за доизграждането на участък от третокласния път III-1008 Струмяни – ГКПП „Клепало“. По този начин ще се осигури още една пътна връзка с Република Северна Македония, като се изгради трасе с дължина около 17 км в участъка от отбивката за с.Колибите до бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт.
Прогнозната стойност на поръчката е 1 200 000 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 3 август 2020 г.
Обществената поръчка предвижда и изработването на технически проект за рехабилитация на третокласния път в участъка от с. Струмяни до пътния възел при пресичането с АМ „Струма“ /от км 0 до км 0+650/. Целта е с основния ремонт на отсечката да се възстановят и подобрят технико-експлоатационните качества, да се повиши носимоспособността на пътната настилка и да се подобри  отводняването.
Бъдещият изпълнител ще трябва да извърши геодезически измервания, да представи ситуационно и нивелетно решение на бъдещото трасето, идейни проекти за новите съоръжения, конструктивно обследване на съществуващите съоръжения с проектно решение за извършване на необходимите ремонтно-възстановителни работи, извършване на инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на проект.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен