Избрани Новини

Днес гледат делото за избор на ректор на ЮЗУ

Съдът отложи делото поради неявяване на заинтересованата страна

Днес от 15.30 часа Административен съд - Благоевград ще разгледа делото за избор на ректор на ЮЗУ.

Да припомним, че Административен съд - Благоевград не даде ход на делото по оспорване на Решение по т. 2.2 и т. 4.2 от Протокол от проведено на 27.11.2019г. Общо събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" /за избор на ректор и за избор на Академичен съвет на висшето училище/. Съдът отложи делото поради неявяване на заинтересованата страна по делото, ректорът на ЮЗУ проф. Борислав Юруков, и с оглед да не се наруши правото му на защита с участие в процеса. Проф.Юруков бе несвоевременно призован с оглед разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Делото бе отложено и поради направено искане от жалбоподателите да се запознаят с приложените по делото доказателствени материали.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)