Музеят в Разлог спечели три проекта от Министерството на културата

Два са в областта на дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства

Историческият музей в Разлог спечели три проекта чрез конкурс за целево финансиране от Министерството на културата, два от които са в областта на дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии.
Спечелените проекти са „Дооборудване на фондохранилища в Исторически музей – Разлог“, „Да творим в музея“ и „Известия на Исторически музей - Разлог т.1“.
Музеят в Разлог е значима част от културната инфраструктура на общината и с изключителната мисия да бъде модерен и съвременен мост между поколенията.