Работещи в обувен цех в Дупница получиха една забавена заплата

Агенцията инициира среща с ръководството за изясняване на бъдещето на предприятието

Днес по инициатива на дирекция „Инспекция по труда“ - Кюстендил беше инициирана среща с управителката на обувен цех в Дупница за изясняване бъдещето на предприятието, след като Агенцията се самосезира от публикации в медиите за евентуално изнасяне на машини с цел прекратяване на дейността му. Управителката увери, че те са изнесени с цел подновяване на съоръженията. Предприятието е получило голяма поръчка и се очаква само доставка на материалите, за да възобнови производството в началото на юни. Информацията беше предоставена от управителката и на представители на работниците.
От началото на май до 4 юни по-голямата част от персонала е в неплатен отпуск, за което са представени подписани лично искания. Някои работници са напуснали поради неизплатени възнаграждения.
Поради възникнали проблеми с изплащането на възнагражденията в предприятието с италианска собственост, Инспекцията по труда осъществява постоянен контрол от м. февруари. Благодарение на намесата на контролните органи на Агенцията неизплатената част от заплатата за февруари вече е платена на работниците и служителите. Работодателят дължи възнагражденията за м.март, а от 25 май изискуема е и заплатата за м.април. Дадени са задължителни за изпълнение предписания с кратки срокове, според които и двете възнаграждения трябва да бъдат изплатени в рамките на м. юни.
Ако работодателят не изпълни предписанията, Инспекцията по труда ще се възползва от правомощието си да инициира производство по несъстоятелност заради забавени възнаграждения на поне 1/3 от работниците и служителите за повече от два месеца. През м. юни предприятието ще бъде в тази хипотеза по отношение на заплатите за м. март.
ИА ГИТ напомня, че преди години работещи в друго предприятие за производство на саи за обувки в Дупница успяха да получат неизплатени възнаграждения от Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите благодарение на инициирано от Агенцията производство по несъстоятелност. Преди това бяха изчерпани всички възможности за въздействие от страна на контролните органи на Инспекцията по труда – прилагане на принудителни административни мерки и даване на задължителни за изпълнение предписания.  
През март т.г. екип на дирекция „Инспекция по труда“ - Благоевград беше изпратен с аплодисменти от работници в шивашки цех, след като след три часа разговори с гръцкия собственик беше постигната договорка за изплащане на забавените им възнаграждения и за своевременното прекратяване на трудовите им договори. Това позволи на работниците да получат обезщетения за безработица, както и дължимите им заплати. Преди намесата на Инспекцията по труда те нямаха никаква информация за бъдещето си. В момента дирекция „Инспекция по труда“ - Благоевград продължава да следи ситуацията по отношение неизплатени обезщетения, като е потърсено съдействие от полицията за установяване на контакт със собственика или с упълномощено лице.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен