Избрани Новини

Община Благоевград ще финансира процедури "Инвитро“

Ще се изработи план за застрояване за имоти в местности на Зелен дол

Общински съвет - Благоевград проведе днес извънредно заседание. Сесията се състоя при взети строги противоепидемични мерки и предварително разпределени места за присъстващите. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на Общински съвет Благоевград - Андон Тодоров.

Сесията на Общински съвет- Благоевград бе проведена при дневен ред от 28 точки:

По първа точка Общинският съвет прие предложение относно проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград .

Съветът прие по втора точка предложение относно удължаването на срока за погасяване на общинския дълг, поет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

По трета точка от дневния ред, след гласуване Съветът прие актуализирания списък на общинския жилищен фонд на Община Благоевград за 2020 година.

По пета точка съветниците взеха решение за предоставяне на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград“ ЕООД за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на инсталация за медицински газове.

Общинският съвет-Благоевград прие предложение относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Съветът прие и предложения относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване за имоти в местности на село Зелен дол и за промяна на предназначенията от „нива“ за: “цех за сглобяване на мебели, склад за материали и готова продукция“; “цех за сглобяване на части за автомобили, склад за материали и готова продукция“; „цех за сглобяване на алуминиева дограма, склад за материали и готова продукция“; „автосервиз и пункт за технически прегледи“ и други, ри спазване на устройствена зона и устройствени показатели.

Следващата редовна сесия на Общински съвет-Благоевград е насрочена за 29 май.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май