Честит Международен ден на радиото и телевизията!

Той е и професионален празник в Русия и България

На 7 май отбелязваме Деня на радиото и телевизията. Той е и професионален празник в Русия и България на всички, които работят в сферата.

На този ден през 1895 г. Александър Попов представя своето ново откритие. Той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество в Санкт Петербург изобретения от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник.

Уредът, който представя Попов, обаче, не е устройство за предаване и приемане, а само за приемане. При това неговото основно предназначение, както е демонстрирано, е да докаже и доказва (и изследва) свойствата на различните метални прахове в ролята им на детектори за наличие на електромагнитно поле (на радиовълни, или както тогава са наричани електрически вълни или "херцови" вълни), а не за комуникация (поне на първата демонстрация на 7 май).

Според различни автори в края на своята демонстрация той е споменал и възможността устройството да служи за "сигнализация" (под сигнализация тогава се е разбирало комуникация), след като се намери достатъчно мощен източник на излъчване.

Той използва схема, която е използвал Лодж още предната година в Оксфорд. Според Попов, който не крие горния факт, той е усъвършенствал устройството на Лодж. Освен това схема на устройството от тази демонстрация не съществува, има само една скица, от която не са ясни връзките.

През 1899 г. той включва към уреда телефонна слушалка и създава възможност за слухово приемане на сигналите, а през 1899 г. създава първата радиовръзка с практическо значение. В България се отбелязва от 1945 г. като Ден на радиото, а от 1968 г. - като Ден на радиото и телевизията.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"