Избрани Новини

Съхнат иглолистните гори в района на Благоевград, Симитли, Рила и Радомир

Ръждивата борова листна оса напада иглолистни горски масиви

През последните месеци се наблюдава съхнене в иглолистните гори в териториални поделения на ЮЗДП в областите Благоевград и Кюстендил. Пожълтяването на короните на дърветата може да се дължи на цъфтежа на боровете. Други вероятни причини за това са наличието на фитопатогенни болести по иглиците, каквито наблюдавахме и миналата пролет или на изгризване от гъсениците на насекомни вредители в горите.
Гъсениците на боровите листни оси са растителноядни. Те са безобидни за здравето на хората, но могат да причинят сериозно обезлистване на дърветата. От 2016 година насам през година се наблюдават масова поява на ръждивата борова листна оса в района на двете дирекции. Гъсениците й се излюпват в началото на пролетта и се хранят с иглолистата през месеците април и май. Младите гъсеници изяждат частично листата и оставащите части пожълтяват и причиняват наблюдаваното „съхнене“ на гората. По-възрастните гъсеници изяждат целите листа. Независимо от това в същата година отново се появяват нови иглици и дърветата се възстановят.
В прогнозата на Лесозащитна станция (ЛЗС) - София за 2020 г. беше предвидено провеждане на въздушно пръскане срещу ръждивата борова листна оса в засегнатите райони на Благоевград, Симитли, Рила и Радомир. Според биологията на вредителя и вида на използвания препарат авиоборбата трябва да се извършва в срок не по-късно от края на април. Тази година поради обявяване на извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19, предвиденото въздушно пръскане се отложи за следващия вегетационен период.
Специалистите по лесозащита и лесовъдите от териториалните поделения на ЮЗДП, ЛЗС-София и РДГ- Благоевград и Кюстендил продължават да наблюдават и в следващите месеци горските територии за болести и вредители.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден