Неврокопският митрополит Серафим: Да бъдем един за друг подкрепа, помощ и опора! (видео)

Пасхално послание на Неврокопския митрополит Серафим

„Пасха е, Господня Пасха! От смъртта към живота и
от земята на небето Христос преведе, нас които пеем победна песен”

Обични във възкръсналия от мъртвите Господ Иисус Христос чеда на богохранимата Неврокопска епархия,

След като през цялата Страстна седмица съпреживявахме страданията на нашия Спасител, отново за нас изгря всепобедния ден на светоносното Христово Възкресение. Ден, в който небето и земята и цялото творение ни известяват, че Господ, Който държи в ръцете Си съдбите на целия свят, е жив! Богочовекът Иисус Христос, поради безграничната Си любов към човека, прояви крайно снизхождение и се пожертва за всеки един от нас. Понесе поругание и унижение, претърпя бичуване, прие най-позорна смърт, но със Своето възкресение и със силата на Своята божествена власт ни възкреси и ни направи сънаследници на Неговото небесно царство.

Христовото Възкресение е залог и начало на нашето възкресение и вечен живот! Това изпълва сърцата ни с искрена вяра, пламенна надежда и неземна радост, но то ни и укрепява, окуражава и ни дава сили да понесем страданията, да преодолеем изпитанията и да устоим на изкушенията в този свят! Светозарното Христово Възкресение ни донесе небесна светлина, неземна радост и божествена любов! То ни вдъхва сила, дава ни душевен мир и ни удостоява с вечен живот!

Днес, когато светът е изправен пред поредното тежко изпитание, да не униваме и да не отпадаме духом. Да не се разколебаваме във вярата си, но от цялото си сърце и от дълбочината на душата си да се обърнем към Възкръсналия Господ и Го призовем да отнеме от сърцата ни и да премахне от умовете ни тревожността, несигурността и страха от неизвестното, а на тяхно място да ни дари мир – онзи мир, който Той обеща на Своите ученици по време на последната Му вечеря с тях като каза: „Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши” (Йоан 14:27). Мир, който по време на изпитанията ни прави уравновесени и спокойни, защото „с нас е Бог”; да ни вдъхне вяра и упование в Божия благ и спасителен промисъл за света и за всеки човек поотделно, като се доверим на думите Му, че на нас „и космите на главата са всички преброени” (Мат. 10:30), както и на обещанието Му, че е с нас „през всички дни до свършека на света” (Мат. 28:20) и да ни даде частица от онази божествена любов, която ни прави съпричастни и състрадателни към чуждата болка, която насочва вниманието ни към нуждите и потребностите на нашите ближни. Любов, благодарение на която ставаме по-добри, по-човечни, по-задружни, саможертвени, безкористни и отдадени.

Скъпи в Христа, братя и сестри,
Да отворим широко дверите на нашите сърца и да дадем възможност на Христовата светлина да ги озари и изпълни с велика пасхална радост! Нека бъдем добра и плодородна почва, върху която буйно да растат и да се развиват вечноценните и непреходни евангелски добродетели! Нека да наситим живота си с добри дела и да следваме стъпките и примера на нашия възкръснал от мъртвите Господ и Спасител! Да бъдем един за друг подкрепа, помощ и опора и заедно да носим товара на сполетялото ни изпитание, та с чисти и преизпълнени с любов сърца, да пеем химна на Христовото възкресение: „Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка и на тези, които са в гробовете, живот дарува”!

В тези трудни за целия свят дни, отечески поздравявам всички православни християни, духовни чеда на светата Неврокопска епархийска църква, с всепобедния Празник на празниците – светлото Възкресение Христово! Пожелавам на всички да преживеете в сърцата си великата пасхална радост, а милостта, щедростта и всеизцеляващата благодат на Възкръсналия Господ Иисус Христос да почива върху всички вас, върху семействата и домовете ви! Нека се помолим за здравето и бързото възстановяване на боледуващите и страдащите! Нека призовем Божието благословение преизобилно да пребъдва над лекарите, в чиито ръце, тук на земята, Бог е поверил безценния дар на човешкия живот и, които полагат неимоверни усилия, за да го съхранят! Да се помолим на Жизнодавеца Хростос и за всички, които се трудят и допринасят да се преодолее тежкото изпитание, в което се намираме! Бог на мира и любовта да ни дари с крепко здраве, бодър дух и твърдо упование и нека нищо да не е в състояние да помрачи пасхалната радост в сърцата ни!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Пасха, 2020 С пасхално благословение,
гр.Гоце Делчев † Неврокопски митрополит СЕРАФИМСнимка на Деня

Щрихи от Плевен