Разкриват се временни офиси на бюрата по труда

Така ще е в периода на извънредното положение

С цел максимално ефективното предоставяне на услуги в създалата се ситуация на увеличен поток към бюрата по труда Агенцията по заетостта разкрива в големите градове временни офиси. Изнесените бюра по труда ще работят с граждани всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа, списъкът с адресите списъкът с адресите им може да бъде намерен тук. При необходимост от разкриване на нови офиси, списъкът ще бъде своевременно допълван.
Изнесените офиси, както и всички бюра по труда, ще приемат клиенти при засилени предпазни мерки, включително и свързани със спазването на карантинния срок за завърналите се в чужбина. Важно за лицата, които искат да се регистрират като безработни и за получаване на обезщетения за безработица, е да разполагат с всички изисквани документи, описани на официалните сайтове на Агенцията по заетостта и НОИ.
Обръщаме внимание, че за периода на извънредното положение нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат. Документите за регистрация в бюрото по труда и за получаване на обезщетения за безработица могат да бъдат подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение и ще се смятат за подадени в срок.
Напомняме също, че вече регистрираните лица, които имат насрочени срещи с трудовия си посредник, не е необходимо да посещават Бюрото по труда в периода на извънредно положение.
Отново призоваваме всички, които имат възможност, да ползват електронните  услуги на Агенцията по заетостта и най-вече възможностите за дистанционна регистрация в бюрото по труда и онлайн подаване на заявление за обезщетения за безработица.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"