Избрани Новини

По три проекта Община Петрич работи с Дирекция "Бюро по труда”

39 души общо ще бъдат назначени

По три проекта Община Петрич работи с дирекция „Бюро по труда”.
По проект „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси” се предвижда да бъдат назначени на работа 18 лица с увреждания на възраст над 29 г. за период от 2 г. За целта е задължително представянето на актуален ТЕЛК с право на работа, с предимство ще са лицата с над 70 % трайно намалена работоспособност. Одобрените кандидати ще бъдат назначени на следните длъжности: технически сътрудници, чистач хигиенист, работник озеленяване и общи работници.

Община Петрич работи и по проект „Обучения и заетост за младите хора", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". По проекта ще бъдат назначени 9 лица с увреждания на възраст до 29 г. за период от 2 г. Задължително изискване е актуален ТЕЛК с право на работа. С предимство ще бъдат лицата с над 70 % трайно намалена работоспособност. Одобрените кандидати ще бъдат назначени на следните длъжности: технически сътрудници, хигиенист, работник озеленяване и общи работници.

Третият социален проект на Община Петрич е „Нова възможност за младежка заетост", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". По проекта предстои да бъдат назначени 12 младежи на възраст до 29 години за период от 6 месеца на позиции технически сътрудник и общи работници.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)