Община Благоевград откри дарителска сметка

Набират се средства за противоепидемични мерки

Община Благоевград откри дарителска сметка за набиране на средства за противоепидемични мерки във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус и обявено извънредно положение в страната.
Всеки жител на община Благоевград , както и живеещите в чужбина наши съграждани, които имат възможност и желание да подкрепят Община Благоевград за предотвратяване разпространението на коронавирус и запазване здравето на гражданите, може да го направят чрез дарителската сметка.

Сметка:

BG87 SOMB 91308413725344
Код за плащане 44 51 00
Получател: Община Благоевград
Основание: Дарителска кампания във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното с Решение от 13.03.2020г на Народното събрание на Република България извънредно положение, и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37/26.02.2020г на министър-председателя на Република България.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"