Съдия Пенка Братанова е новият председател на Окръжен съд - Кюстендил

Съдийската колегия на ВСС я избра с пълно единодушие

С пълно единодушие Съдийската колегия на ВСС избра съдия Пенка Братанова за административен ръководител, председател на Окръжен съд - Кюстендил. Членовете на колегията дадоха отлична оценка на концепцията и на представянето й, чрез отговаряне на въпроси по време на изслушването пред ВСС. Съдия Пенка Братанова има пълен актив от 100 точки в атестационната й оценка.
До момента тя изпълняваше функциите на заместник-административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил. Съдия Братанова получи и пълната подкрепа на колегите си по време на Общото събрание на съдиите в Окръжен съд, предшестващо избора й.
Съдия Пенка Братанова има общ юридически стаж от над 26 години и 8 месеца, от които над 21 години като съдия в Окръжен съд – Кюстендил.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"