Избрани Новини

Модернизират се значими обществени сгради в Разлог по проект

Сградите на полицията и пожарната ще се обновят

Днес от 11.00 часа в Разлог, в залата на Общинския съвет, ще се проведе публично събитие - пресконференция в изпълнение на проект “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН - Разлог”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта.

По проекта се прилагат мерки за повишаване на енергийната ефективност в административни сгради публична държавна собственост, в които се помещават Районно управление "Полиция"– Разлог и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Разлог”.

Общата стойност на проекта е 794 950,19 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 675 707,66 лева, националното съфинансиране е 119 242,53 лева.

Към момента двете служби са с остарял и амортизиран сграден фонд и ниска степен на енергийна ефективност, което обуславя необходимостта от обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, информират от общината. Това е констатирано при енергийните им обследвания. Основен проблем остават също топлинните загуби и морално остарялата отоплителна инсталация. Проектът ще отговори на нуждите и проблемите на хората в неравностойно положение като осигури достъп до сградите и в двата обекта.

Изпълнението на проекта ще допринесе за осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Ще бъдат подобрени експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, ще се повиши и комфортът за служителите от полицията и пожарникарите и на хората, които те обслужват.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)