Избрани Новини

До края на 2020-та започва изграждането на православен храм в Благоевград

Предстои да се изготви и одобри подробен устройствен план

На пресконференция кметското ръководство на Благоевград отговори на зададени въпроси от обществеността в областния град. На срещата с медиите присъстваха кметът Румен Томов, заместник-кметът по икономика и финанси Ясен Поповасилев, заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности инж.Василиса Павлова, заместник-кметът по строителство и сигурност инж.Евгени Терзиев. Сред поставените теми бе фестивалът „Франкофоли“. Кметът обяви, че цялата документация по последната година днес е предадена на Специализираната прокуратура.

Относно обявяването и провеждане на конкурси за определени длъжности, тестовете ще бъдат изготвени от външни лица и нотариално заверени, обяви градоначалникът.

Проект на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от община Благоевград е публикувана днес на сайта на община Благоевград. След утвърждаване, наредбата предвижда от тази година за трето дете в семейство при родител с висше образование еднократна парична помощ в размер на 2000 лв., за родител със средно образование е 1000 лв., за родител с основно образование е 300 лв., родител без основно образование е 200 лв.

Община Благоевград предвижда и изграждането на православен храм на паркинга на открития пазар. Предстои да се изготви и одобри подробен устройствен план /ПУП/ и строежът да започне до края на 2020 година.

Заместник-кметът по икономика и финанси Ясен Попвасилев обяви, че областният управител Бисер Михайлов е върнал за ново преразглеждане приетото на 10 януари 2020 г. от Общинския  съвет-Благоевград предложение относно удължаване срока за погасяване на общинския дълг, поет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Заместник-кметът посочи, че към настоящия момент Община Благоевград има подписан договор за банков кредит за 7 500 000 лв. Сключването на договор за банков кредит е прието с решение №79/22.04.2019г на Общински съвет - Благоевград. По кредита е договорен 7-месечен гратисен период за погасяване на главницата - т.е до 12 февруари 2020 г. При така договорените параметри за кредита от февруари до 12.07.2020 г. общината трябва да погаси 7 500 000 лв., което ще доведе до финансова нестабилност. Заместник-кметът поясни, че се прилага стриктна финансова дисциплина.

Заместник-кметът по строителството и сигурността инж.Терзиев поясни, че община Благоевград ще кандидатства за отпускане на средства за изграждане на ВиК мрежа и улици. Изготвени са проекти за най-спешните 10 улици, като сред тях са ул.„Неофит Рилски“, ул.„Борис Сарафов“, ул.“Васил Априлов“, ул.„Сергей Румянцев“, ул.“Мелник“ и други.

Зам.кметът по култура и хуманитарни дейности инж.Павлова поясни, че Община Благоевград ще организира музикални фестивали със световни изпълнители, първият от тях е през март.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)