Експерти на ООН се срещнаха с кмета на Благоевград

Разгледаха резултатите по проект "Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон"

Кметът на община Благоевград инж.Румен Томов се срещна днес с експертите на ООН Ейми Фигуеро и Мери Тейлър по проект "Укрепване на капацитета на националните и местните власти за формулиране и прилагане на жилищни политики и стратегии". Чрез програма "Хабитат" се разглежда темата за проследяване на интегрираните инвестиции в градовете и жилищната политика в няколко държави - България, Малайзия, Бахрейн, Ангола и Парагвай. На срещата бяха разгледани постигнатите резултати по проект „Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон“, изпълняван от Община Благоевград по ОПРР 2014 -2020 г. В разговора се обсъдиха критични моменти от началото на изпълнението до приключването на дейностите по изграждането но жилищата, критериите за настаняване на нуждаещите се, бъдещата им подкрепа за социално включване чрез предоставяне на консултации за достъп до пазара на труда, до здравноосигурителната система, до образователни институции.

Експертите от програма "Хабитат" посочиха, че в изпълнението на дейностите по проекта се очаква да се даде възможност чрез анализи, обмяна на опит и добри практики да се създадат модели за успешно надграждане на постигнатите резултати в градското развитие и жилищната политика. Кметът подчерта, че Община Благоевград е новатор в изпълнението на интегрирани проекти в социалната сфера и оцени възможността, която е предоставена за укрепване на капацитета на местните власти за формулиране и прилагане на интегрираните градски стратегии, и в частност жилищна политика в подкрепа на изпълнението на целите за устойчиво развитие на местните общности.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"