Днес обсъждат проектобюджета на Община Благоевград за 2020-та

Ще се обсъди и инвестиционна програма

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград, кметското ръководство отправя покана към гражданите на общината за публично обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2020 година.

То ще се състои днес от 17,00 часа в сградата на Община Благоевград, зала № 5. Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2020 година.
Обсъждане на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2020 година.
Материалите за публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на община Благоевград www.blgmun.com.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен