Избрани Новини

Увеличение на данък сграда и такса битови отпадъци се предлага в община Петрич от 2020 г.

Предложени са изменения в две наредби

Увеличение на данък сграда и такса битови отпадъци се предлага в община Петрич от следващата година.
Това става ясно от предложените изменения в две наредби – Наредбата за определяне размера на данъците и Наредбата за определяне на цените на услугите и местните такси. Наредбите вече са качени на сайта на Община Петрич за обществено запознаване. За 2020 г. при данъка за недвижимите имоти се предлага увеличение за граждани и фирми, както следва: 0,8 промила за граждани и 0,3 промила за фирми. При крайната калкулация се стига до уеднаквяване на налога за двете категории – 1,8 промила на годишна база. При таксата битови отпадъци увеличението е с 1,6 промила за домакинствата в града, 1,5 промила за по-големите села в общината и 1 промил ръст за по-малките населени места. За фирмите промилите такса смет се запазват, става ясно от внесеното предложение. Така при крайно изчисление се стига до: 5,5 промила такса битови отпадъци за града, 8,5 промила за по-големите села и 8 промила за по-малките. Директорът на дирекция „Местни данъци и такси“ Илиян Цветков калкулира, че става въпрос средно за четири лева увеличение общо в данък сграда и такса битови отпадъци месечно, ако говорим например за сгради с данъчна оценка 20 000 лв. Ставката за юридически лица при такса битови отпадъци да се запази без промяна за 2020 г. предлагат от отдел „Местни данъци и такси“.

Практически, според обясненото, общинарите правят разместване на трите компонента, които формират такса битови отпадъци. От 2,8 промила на 2,5 промила се намалява таксата за сметосъбиране и сметоизвозване; от 0,6 промила на 1,5 промила се увеличава таксата за обезвреждане на битови отпадъци; от 0,5 промила на 1,5 промила се увеличава таксата за почистване на територии за обществено ползване. Преизчислението се налага заради вече приетия ръст на отчисленията, които Общината дължи на РИОСВ за Депото за битови отпадъци, като тези отчисления от 2020 г. се покачват като стойност от 57 лв. на 95 лв. „Тези средства няма откъде да дойдат в бюджета“, обобщи директорът на отдел „Местни данъци и такси“ Илиян Цветков.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)