Установиха източника на замърсяване на река Струма

Замърсителят е воден обект - езеро с оранжев цвят и киселинен характер на водите

РИОСВ – Перник установи източника на замърсяване на река Струма. Замърсителят е воден обект - езеро с оранжев цвят и киселинен характер на водите, открит в  района над бивш металургичен завод Клон МИР. Проверката започна на 28.11. по повод получен сигнал за промяна на цвета на река Струма в кв.„Хумни дол“ в Перник.
Припомняме, че веднага след получаването му експерти от РИОСВ съвместно с представители на община Перник започнаха инспекция и беше открит каналът, чрез който се вливала ръждиво-кафявата вода в река Струма - под жп линията на гара „Разпределителна“. Вчера при продължилата проверка с обход от експерти от РИОСВ – Перник, служители от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград /БДЗБР/ и община Перник беше открит и самият източник на замърсяване.
По искане на РИОСВ се вземат водни проби от източника на замърсяването за извършване на анализ от специализирана мобилна лаборатория на  Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/.
РИОСВ – Перник ще информира своевременно за резултатите от взетите водни проби.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"