Избрани Новини

Прокуратурата иска прекратяване на гражданско сдружение в Благоевград

Причината е извършване на противоконституционна дейност

Главният прокурор Сотир Цацаров бе сезиран от Държавна агенция „Национална сигурност“ за регистрирано сдружение с нестопанска цел с наименование „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“ със седалище Благоевград, чиито цели са насочени срещу единството на нацията и представляващо заплаха за националната сигурност.
Главният прокурор изпрати справката от ДАНС на компетентната прокуратура - Окръжна прокуратура Благоевград.
Окръжна прокуратура – Благоевград възложи и е извършена проверка, след приключването на която вчера - 21.11.2019 г., Окръжна прокуратура Благоевград сезира Окръжен съд Благоевград с искова молба за прекратяване на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“. Основание за това е дейността на сдружението, която противоречи на конституцията, на законите и на добрите нрави. Целите на сдружението са политически, а средствата за тяхното постигане недвусмислено сочат, че учредителите приемат не само съществуването на македонско етническо малцинство в България /каквото не съществува, предвид решение № 1 от 29.02.2000 г. на КС на РБ по конст.д. № 3/1999 г./, но и че правата и свободите на това малцинство са накърнени, поради което се налага тяхната защита. Дейността на това сдружение е насочена срещу единството на нацията, поради което то съществува в нарушение на чл.44 ал.2 от конституцията на РБългария.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май