Избрани Новини

Съдът потвърди решението на ОИК за избор на общински съветници в община Гоце Делчев

АС бе сезиран с жалба за отчитане на преференциите в листата на Коалиция "БСП за България“

Административен съд - Благоевград отхвърли като неоснователна жалбата на Веселин Камбуров, кандидат за общински съветник от листата на коалицията „БСП за България“. Камбуров оспорваше решението на ОИК Гоце Делчев в частта му, с която са обявени избраните общински съветници от листата на Коалиция „БСП за България“ от произведените на 27.10.2015 г. избори за общински съветници в община Гоце Делчев
С решение от 19.11.2019 година съдът потвърждава Решение №125-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Гоце Делчев, с което са обявени избраните за общински съветници в община Гоце Делчев.
В мотивите на решението се сочи, че сред протоколите на секционните комисии, по данните на които е и окончателното решение на ОИК за избраните за общински съветници, няма такива подписани с възражения и особени мнения, както и няма отразен спор относно действителността на бюлетините при преброяването и отчитането им. Предвид това и доколкото в РБългария преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само от членовете на секционните избирателни комисии (а в определените случаи от ОИК) след приключване на изборния ден и не е предвиден какъвто и да е способ на преброяване освен този, съдът остави без уважение искането на жалбоподателя за повторен оглед и преброяване на всички недействителни и всички действителни бюлетини, подадени за кандидатскта листа на Коалиция „БСП за България“  в седем избирателки секции, както и искането на оспорващия за преглед на черновите на протоколите от тези секции.
Основание за обявяване на недействителност на съответния избор са само съществените нарушения на изборния процес, при недопускане на които изборният резултат би бил различен. В настоящия случай съдът не установи такива, които да са основание избора на общински съветници от листата на Коалиция „БСП за България“ да се обяви за недействителен.
Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд на Република България.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден