Избрани Новини

В Гоце Делчев обсъждат проект за строеж на социални жилища

Проектът е включен в Инвестиционната програма на Общината

Община Гоце Делчев организира публично обсъждане със заинтересованите страни относно подготовката на проект за изграждане на социални жилища в гр.Гоце Делчев.
Проектът е включен в Инвестиционна програма на Община Гоце Делчев към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПРР).
Проектното предложение предвижда реконструкция на съществуваща общинска сграда в бившата казарма за обособяване на 30 бр. социални жилища, включително оборудване и обзавеждане. Целта на проекта е осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на лица от уязвими социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение; осигуряване на социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение. Проектът се предвижда да бъде реализиран в периода 2020 – 2021 г.
Публичното обсъждане ще се състои днес от 10,30 часа в залата на Общинския съвет, намираща се на ул.„Царица Йоанна“ №2, ет.1.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)