Министър Маринов: Предприехме правилни последователни и целенасочени мерки по противодействието на корупцията

"Положителните оценки от европейските ни партньори доказват, че посоката е правилна", допълни министърът

Вътрешният министър участва в организирана от ЮЗУ „Неофит Рилски“ национална научно-практическа конференция „Системно-структурни подходи за подобряване на противодействието на корупционни престъпления в Република България“
Противодействието на корупцията е основен приоритет в Програмата за управление на правителството на Република България, подчерта в словото си министър Младен Маринов. Доказателство за това е приетата актуализирана Национална стратегия за борба с корупцията, насочена към развитие на антикорупционната система в страната и срещу корупцията по високите етажи на властта, свързана с лица, заемащи висши държавни длъжности.
Вътрешният министър се спря и на предприетите действия за ограничаване на проявите на корупция вътре в системата на МВР, защото подобни прояви понижават доверието на гражданите в институциите, пораждат чувство за несправедливост, неравенство и безнаказаност и способстват за незачитане на установения правов ред. Въведена в действие е система от мерки за ограничаване влиянието на факторите, създаващи благоприятна среда за корупционни деяния, създаден е Вътрешноведомствен съвет за превенция и борба с корупцията, приета е Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР, разработени са Методически указания за изпълнение на планираните дейности и за оценка на ефективността на работата по превенция и противодействие на корупцията. Идентифицирани са и областите с най-висок корупционен риск в системата - на Пътна, Охранителна полиция и Гранична полиция и обществените поръчки, към които са насочени основните усилия за противодействие на явлението. Като основна антикорупционна мярка през 2018 г. стартира изграждането на Център за активен мониторинг в системата на МВР, чрез който ще се засили контролът върху дейността в рисковите сектори. За недопускане на корупционни прояви сред служителите  са предприети и сериозни организационни мерки. Създадени са условия за подаване на сигнали от гражданите и бизнеса за корупция, злоупотреба с власт и други незаконосъобразни действия или бездействия на служители от МВР. По сигналите се извършват проверки и при наличие на данни за извършени корупционни деяния се предприемат съответните законосъобразни действия. Целта на проверките е не само да търсим решение на установените пропуски, но и да поощряваме отговорните служители, посочи още вътрешният министър. Той обясни, че в областта на разследването на престъпления се провеждат съвместни инициативи с прокуратурата, както и практически обучения по места, активно е взаимодействието ни с ДАНС при провеждането на оперативно-издирвателните мероприятия за разкриване на корупционни прояви.
Министър Маринов припомни и активното участие на МВР в антикорупционни инициативи на международно и регионално ниво, особено в региона на Западните Балкани. За противодействие на престъпленията, включително корупционните, по инициатива на България, е създадена регионална мрежа за засилено сътрудничество на структурите за вътрешна сигурност от България и съседните й държави (Гърция, Северна Македония, Сърбия и Румъния), което се отчита като добра практика в европейски план. И в момента на граничните контролно-пропускателни пунктове се провеждат инициативи по международния проект „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“, като целта е да се повиши информираността и доверието на гражданите в дейността на полицията и администрацията.
Последователните и целенасочени мерки по превенцията и противодействието на корупцията получават положителна оценка в четири поредни доклада по Механизма за сътрудничество и оценка, където Европейската комисия посочва Министерството на вътрешните работи като пример за успешно прилаган секторен подход в тази област, отбеляза вътрешният министър и припомни, че предвид постигнатите резултати в областта на противодействието на корупцията и организираната престъпност и реформата в съдебната власт Европейската комисия препоръчва мониторингът за България да отпадне.
В усилията по противодействие на корупцията институциите търсят максимално представителство и подкрепа и сред научните институции. В този смисъл той благодари на Югозападния университет в Благоевград за организацията на настоящия форум и пожела на участниците динамични дискусии за подобряване на противодействието на корупционните престъпления и постигане на все по-значими резултати.
На форума присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-главният прокурор Иван Гешев, председателят на  Конституционния съд Борис Велчев, депутати, проф. д-р Борислав Юруков - ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“ .Снимка на Деня

Щрихи от Плевен