Избрани Новини

Няма замърсяване на водите на река Благоевградска Бистрица в района на Бачиново

Пяната във водите е вследствие на процесите в реката след падналите валежи

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” (БДЗБР) извърши спешна проверка по сигнал за замърсяване на река Благоевградска Бистрица. Служители на БДЗБР съвместно с представители на Регионална лаборатория - Благоевград към ИАОС извършиха незабавна проверка. Обходен е 17-километров участък по реката от езерото в парк „Бачиново“ срещу течението на реката с цел установяване на евентуален източник на замърсяване.
Водите на реката са мътни в горното ѝ течение и носят пяна в участъци, в които няма инфраструктура и стопански обекти. Пяната във водите на река Благоевградска Бистрица е вследствие на процесите в реката след падналите валежи през нощта на 7 срещу 8 ноември.
Взети са експресни проби по показателите pH, електропроводимост, разтворен кислород, насищане с кислород и  температура. Стойностите на изследваните показатели са в нормите за добро екологично състояние и не показват риск по отношение на биологичните елементи за качество. Допълнително ще се обработят и други показатели в лабораторни условия.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)