Избрани Новини

Давид Петров заема мястото на Атанас Кабитов в Общински съвет - Благоевград

Бившият кмет на Община Благоевград се отказа от мястото си на общински съветник

Бившият кмет на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов се отказа от мястото си на общински съветник.

Неговото място заема Давид Петров.

В ОИК Благоевград е постъпила молба от Атанас Станкев Камбитов, обявен за избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в общинския съвет на община Благоевград след произведените на 27 октомври 2019 г. избори, с която се обръща към ОИК с искането да бъде заличен от списъка с обявените за избрани за общински съветници в община Благоевград съгласно Решение 280-МИ от 29.10.2019г. на ОИК Благоевград.
След като разгледа молбата, подадена от обявения за избран за общински съветник, и след като направи справка чрез Информационно обслужване АД относно подреждането на кандидатите от ПП ГЕРБ в листа А и листа Б на партията, ОИК установи кой е следващият в листата на ПП ГЕРБ, който следва да бъде обявен за избран за общински съветник от листа Б, поради което на основание  чл.87,ал.1,т.1 във връзка с с чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград, реши:
Заличава Атанас Станкев Камбитов от списъка с обявените за избрани за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ с решение N:280-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Благоевград. Анулира издаденото удостоверение за избран за общински съветник.
Обявява за избран за общински съветник Давид Стоименов Петров от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)