Жалба за контролиран вот постъпи в ОИК - Сандански

Сигналът се оставя без уважение поради липса на доказателства

Жалба, свързана с нарушения на изборният процес, е подадена към Общинстаа избирателна комисия в Сандански. Тя е за нарушение по чл. 227 ал. 1 от ИК. В сигнала се сочи, че в СИК №46 е извършено следното нарушение: в 10.10 часа на 03.11.2019 г. при посещение на представител на политическа партия в секция 46 е констатирал контролиран вот – че избирател е направил снимка на бюлетина с телефон, снимката е направена с личен телефон, който не е иззет. По жалбата има решение на ОИК - Сандански, според което се оставя без уважение сигнала, заведен под №217/03.11.2019 г. във входящия регистър на ОИК и под №19 в публичния регистър на жалбите и сигналите, поради липса на доказателства. Указва се на председателя на СИК №46 да упражни правомощията си по чл.100, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, като следи за правилното прилагане на изборния кодекс в изборното помещение и в района на избирателната секция.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен