Недостиг на бюлетини за гласуване се получи и в Дъбрава

ОИК Благоевград разпореди да се вземат допълнително бюлетини от друга СИК

Недостиг на бюлетини за гласуване се получи и в Кметство Дъбрава.
В ОИК Благоевград постъпи писмо от Община Благоевград, заведено с вх. № 417/ 27.10.2019 г.  във входящия регистър на ОИК, в което е посочено, че в предварителните избирателни списъци за избирателна секция в с.Дъбрава - 010300131 има 74 избиратели. За тази СИК са отпечатани 100 броя бюлетини. В окончателния избирателен списък броят на избирателите е 134. Подаден е и сигнал до ОИК от председателя на СИК 010300131 – село Дъбрава, с което уведомява, че са останали осем броя бюлетини за кмет на кметство.
След полученото писмо от община Благоевград, ОИК Благоевград своевременно информира представители на ЦИК за случая, в резултат на което бяха получени указания и взети съответните мерки.
Общинската избирателна комисия - Благоевград реши да осигури необходимия брой бюлетини за обезпечаване довършване на гласуването, като вземе от друга СИК на територията на Община Благоевград бюлетини. За предаването на бюлетините на СИК 010300131 да се подпише приемо-предавателен протокол от членовете на ОИК, определени с настоящото решение и председателя и секретаря на СИК 010300131. Този приемо-предавателен протокол е неизменна част от протокола за отчитане на резултатите от изборите на СИК 010300131.
Да се копира една празна бюлетина за кмет на кметство с.Дъбрава в достатъчен брой за довършване на гласуването, като в долния десен ъгъл на всяка една от копираните бюлетини собственоръчно се изпише сериен номер, който да е продължение на последния сериен номер на бюлетина за кмет на кметство Дъбрава, предаден на СИК 010300131. Копирането на бюлетината да се извърши в изборното помещение на СИК 010300131. За предаването на копираните бюлетини на СИК 010300131 да се подпише приемо-предавателен протокол от членовете на ОИК, определени с настоящото решение и председателя и секретаря на СИК 010300131. Този приемо-предавателен протокол е неизменна част от протокола за отчитане на резултатите от изборите на СИК 010300131.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"