Регионална библиотека Кюстендил отбелязва два юбилея

60 г. от обявяването й за регионален културен институт и 150 г. от началото на библиотечното дело в града

През 2019 г. Регионална библиотека Кюстендил отбелязва два забележителни юбилея: 60 години от обявяването й за регионален културен институт и 150 години от началото на библиотечното дело в града.
Тези годишнини ще отбележат с провеждането на Кръгла маса с участието на академичния състав на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, представители на регионалните културни институти в Кюстендил.

Кръглата маса е под надслов "Памет за миналото, послание към бъдещето" и ще се проведе на 21 - 22 октомври.