Избрани Новини

Глоба от полицията в Холандия плати жител на Община Дупница

Държал в ръка мобилен телефон по време на шофиране

Жител на Община Дупница плати 469,40 лв., левовата равностойност на 240 евро, санкция от полицейски орган в Холандия, за държане в ръка на мобилен телефон по време на шофиране. Окръжен съд - Кюстендил призна Решение за налагане на финансови санкции, постановено от несъдебен /полицейски/ орган на Кралство Холандия, влязло в сила на 26.03.2019 г. и издадено по отношение на българския гражданин В.М., на 39 години.
Производството по делото бе по реда на Глава ІІІ, Раздел І от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/. В Окръжен съд Кюстендил е постъпило надлежно Удостоверение, което се изисква по чл.4, ал.1 от същия закон, както и по силата на член 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции в ЕС.
Санкционираното лице В.М. се яви лично в съдебно заседание, като представи вносна бележка за банков превод по сметка на Окръжен съд Кюстендил в размер на 470 лв. – левовата равностойност на 240 €.
Деянието съставлява административно нарушение и по българското законодателство – чл.104а от Закона за движение по пътищата.
На основание ЗПИИРКОРНФС преписи от решението ще се изпратят незабавно до компетентния орган на издаващата държава - Централна агенция за събиране към Министерството на правосъдието, Кралство Холандия, както и до Министерството на правосъдието на Република България.
Решението може да се протестира, съответно обжалва, пред САС.
Пет са общо приключилите с решения за български граждани дела в Окръжен съд- Кюстендил, с производства по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела. В останалите 4 става дума за потвърдени санкции за превишена скорост и неспазване на дистанция, за по над 100 евро.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов