Ученици от Разлог предават капачки

Подкрепят инициативата на Общината за подпомагане на родилното отделение

ПГ по транспорт в Разпог подкрепи благородната инициатива на Община Разлог за подпомагане на родилното отделение на МБАЛ - Разлог. Опазването на околната среда и оползотворяването на ресурсите са едни от каузите на младите хора. Преподавателят от гимназията г-жа Маджарска премина обучение „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни материали“ и тази година ще приложи идеите сред учениците. Освен това от няколко години в училището се реализират доброволчески инициативи. Една от тях е събирането на пластмасови капачки с основен организатор инж.Елена Колчева. Всяка паралелка има своя принос, до голяма степен подпомагана от класните ръководители, от родителите и семействата на учениците. Радостен е фактът, че новите ученици – осмокласниците, също се включиха активно.