Осъдиха мъж от Добринище, представил фалшиво свидетелство за воден спасител

Съдът в Благоевград му даде 9 месеца "Пробация“

След постигнато между страните споразумение, Районен съд - Благоевград, по НОХД №452/2019г. наложи наказание „пробация“ на 30-годишния И. К. от Добринище за представяне на фалшиви документи.
На 11.10.2018г. подсъдимият съзнателно се е ползвал от неистински официални документи– свидетелство за „воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и личен талон за воден спасител пред специалист водноспасителна дейност и първа долекарска помощ в Областен съвет на Български червен кръст в Благоевград.
На осн. чл. 23 НК Районният съд в Благоевград определи на И. К., общо наказание, „Пробация“ за срок от 9 / девет/ месеца, съгласно чл.42а, ал.2 т.1, т.2 от НК, включваща следните пробационните мерки:
1„Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 9 /девет/месеза, изпълнима два пъти седмично;
2.„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 9 /девет/ месеца по график, определен от служителя.