Делото за Дупнишката популярна каса отново се отложи

Подсъдимата Ивона Бл. не се яви в съдебната зала - има болничен лист

Поради неявяване на подсъдимата Ивона Бл. по уважителна причина с представен болничен лист, Окръжен съд - Кюстендил, под председателството на съдия Надя Георгиева не можа да даде ход на делото за Дупнишката популярна каса. Съгласно НПК участието й е задължително с оглед тежките обвинения и доколкото подсъдимата е заявила лично, че желае да участва в процеса.
На основание чл. 271, ал.2, т. 2, съдът определи - не дава ход на делото. Отлага и насрочва същото за 28.10.2019 г. и 25.11.2019 година. Призовани ще бъдат подсъдимата и всичките 247 пострадали.