Съдът в Кюстендил отложи делото за Дупнишката популярна каса

Следващата насрочена от съда дата е 27.09.2019 г.

Разпоредителното заседание по делото срещу бившия председател на Дупнишка популярна каса Георги Бл. и неговата съпруга Ивона Бл. в Окръжен съд- Кюстендил днес бе отложено за следващата насрочена от съда дата - 27.09.2019 година. Причината - неявяване на двамата подсъдими. По данни на защитата подсъдимият Георги Бл. е починал, акт за смърт не е представен заради неиздаването му към часа на съдебното заседание. Вторият подсъдим- Ивона Бл. също не се яви на заседанието днес поради смъртта на съпруга й.
Съдия Надя Георгиева отложи делото за 27.09.2019 година, за която дата страните са уведомени от предходното заседание на 24 юни тази година. Призовани са всичките 247 пострадали, но явяването им в съдебна зала не е задължително.
С определение от днес, съдът определи нови две дати за разглеждане на делото- 28.10.2019 г. и 25.11.2019 година.
Срещу подсъдимите са повдигнатите и предявени обвинения за следните престъпления:
1/   По чл. 252, ал.2 (причинени другиму значителни вреди),  вр. с ал. 1 (извършвал по занятие банкови сделки), вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК, за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 10 години и Глоба от 5 000 лв., до 10000 лв., както и конфискация на част или на цялото имущество на дееца;
2/ По чл.253, ал.5 (имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък) вр. с ал.3, т.1 (деянието по ал.1.... е извършено от две..... лица, сговорили се предварително) и т. 2 (деянието по ал.1 е извършено два или повече пъти) вр. ал.1 (извършил сделки с имущество- пари, за което знаел, че е придобито чрез престъпление по чл.252, ал.2 вр. с ал,1 вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК) - т.нар, „изпиране на пари", за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 15 години, Глоба от 10 000 лв. до 30 000 лв. и лишаване от права по чл.37, ал. 1 д.6 и т.7 от НК и
З/ По чл.255, ал.3 ( данъчни задължения в особено големи размери) вр. с ал. 1 (избегнал установяване и плащане на дан. задължения), т.2 (потвърдил неистина) вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК -т.нар. „избягване установяване или плащане на данъчни задължения", за което са предвидени наказания лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.
Наказателната отговорност е лична и не се наследява или прехвърля. Съгласно чл. 24, ал.1, т.4 от НПК образуваното наказателно производство се прекратява при смърт на подсъдимия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен