"Река Струма - пътят към Европа” е новата изложба на РИМ - Благоевград

Тя представя резултати от археологическите проучвания на емблематични за региона обекти

Изложбата „Река Струма - пътят към Европа. Съкровищница на праисторически култури” ще бъде достъпна за посетители в зала "Временни изложби" на Регионален исторически музей - Благоевград от днес, 12 септември.
Изложбата представя резултати от археологическите проучвания на емблематични за региона и за Централните Балкани археологически обекти с широка хронилогическа рамка от няколко хилядолетия (от края на 7 хил. пр. Хр. до средата на 1 хил. пр. Хр). Тя започва с предмети от бита и култовите практики от двете най-важни праисторически селища от каменната епоха - Ковачево и Дамяница. Запознаването с древните култури продължава и през бронзовата епоха, представяйки богат инвентар, намерен в уникална каменна постройка в местността Кайменска чука в покрайнините на Благоевград. Следва колекция от костени игли за коса и части от микенски шлем, открити в загадъчния обект от късната бронзова епоха в местността Бресто, с.Баня. Изложбата завършва с вотивни и надгробни дарове, намерени в светилища (Бабяк, Левуново, Црънча) и некропол (Кочан) от желязната епоха. Посетителите ще се наслаждават на най-ценните предмети от тези обекти, някои от тях за първи път експонирани в залите на Регионален исторически музей - Благоевград.  

Изложбата ще може да се разгледа до 7-ми октомври.

  Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"