ДНП "Рила“ стартира строителнo-рехабилитационните дейности по проект

Проектът е "Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“

Дирекция „Национален парк Рила“ стартира строителнo-рехабилитационните дейности по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“.
Официалната церемония „Първа копка“ и водосвет ще се проведе днес от 11:30 часа в района на Контролно-информационен пункт – Нехтеница, в местността Нехтеница (над хижа "Трещеник"), на територията на Национален парк „Рила“.
Участие в церемонията ще вземат Красимир Живков - зам.министър на МОСВ, Красимир Андонов - директор на Дирекция „Национален парк Рила“, д-р Стефан Кирилов - ръководител на проекта, инж.Цветанка Ценова – ръководител на екип ТП по проекта, представител на фирмата-изпълнител на дейността.
На събитието са поканени представители на държавната администрация, местната власт, неправителствени организации и медии.