Избрани Новини

Близо 94 000 лева отпусна правителството за талантливи деца

Стипендиите са по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в размер на 93 615 лв. Средствата са за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.
От общата сума, 78 090 лева са предназначени за стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по изкуствата към Министерството на културата.
С останалите 15 525 лева ще бъдат изплатени стипендии на учениците от общинските училища, които са придобили право на стипендия през първото шестмесечие на настоящата година.
Разходите за изплащане на стипендиите са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2019 г.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)