Обявиха конкурс за вакантни длъжности в 68-ма бригада Специални сили

Търсят се "младши шофьор“, "оператор-сапьор“, "оператор-радиотелеграфист“ и др.

Със заповед на министъра на отбраната е обявен конкурс за попълване на 11 войнишки длъжности в 68-ма бригада Специални сили в Пловдив. Обявени са свободни позиции за „младши шофьор“, „оператор-сапьор“, „оператор-радиотелеграфист“ и др.

 Кандидатите за служба в 68-ма бригада Специални сили  трябва да подадат заявление до нейния командир, както и необходимите документи  чрез структурите на Централното военно окръжие в срок до 2 септември 2019 г.

Конкурсът ще се проведе на 26 и 27 септември. Той включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м) и издръжливост (крос 1000 м). Тестът за обща култура включва 100 въпроса.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, и необходимите документи са посочени в обявата за конкурса, публикувана в интернет страницата на Министерството на отбраната тук

https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2019/20190821_Obyava_68brSF.pdf