Съдят двама за неправомерно получаване на европейско финансиране

Представили неверни сведения чрез фалшиви документи

Окръжна прокуратура - Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.И. и Г.А. за извършено от тях престъпление по чл. 254б, ал. 1, алт. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и по чл. 248а, ал. 2, пр. 1, алт. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 , вр. ал. 1 от НК.

В периода от 9.01.2010 г. до 18.09.2014 г. обвиняемият А.И. като бенефициент, земеделски производител, по програма за безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, използвал не по предназначение получената сума в размер на 19 556.80 лева. Той действал в съучастие с негов пълномощник – другият обвиняем Г.А. Въпросните парични средства представлявали авансово плащане по сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с подадено от него заявление за подпомагане по мярка 112 – създаване на стопанства на млади фермери и бизнес план към него. Въпреки предоставената помощ за развиване на земеделско стопанство, това не било направено.

На 19.08.2011 г. обвиняемият И., отново в съучастие с А. – подбудител и помагач, подал заявление за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и бизнес план. С цел одобряване на проекта били съставени и приложени неистински документи – анкетни формуляри, договори за изграждане на оранжериен комплекс, протоколи за избор на възложител с представени към тях оферти и др. Чрез представяне на неверни сведения пред Областна разплащателна дирекция към ДФЗ – Благоевград се целяло да се докаже, че въпросният земеделски производител отговаря на изискванията за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 434 371,42 лева. Тази сума представлявала 60 % от стойността на проекта и одобрените разходи, като за останалите 40 % в приложената документация било посочено, че разполага с достатъчен капитал за самоучастие. Въпреки това подсъдимият А.И. нито създал условия за това, нито осъществил необходимите инвестиции. Неговият съучастник – Г.А., го улеснил чрез даване на съвети и разяснения за набавяне на документи и попълване на такива, както и чрез прехвърляне на имоти фиктивно за символична стойност.

Предстои наказателното производство срещу двамата обвиняеми да продължи в съда.