На съд за получено европейско финансиране чрез фалшиви документи

П.К. получила плащане в размер на 24 446 лева

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу П.К. за предоставяне на неверни сведения с цел получаване на финансиране от фондове на ЕС – престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

На 5.09.2012 г. пред отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ при Държавен фонд „Земеделие“ в Областна дирекция в Благоевград, обвиняемата К. представила заявление за подпомагане с приложен бизнес план на Ц.А. – кандидат бенефициент по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“. Документите били подадени на основание Наредба за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

 В тях било декларирано, че П.К. обработва имот – нива в местността „Росевица“, с обща площ от 3 декара, в това число градински краставици и угар. В действителност обаче тези сведения били неверни, тъй като обвиняемата не обработвала този имот и заявените култури не били налични.

На основание подадените документи, съдържащи посочените сведения, П.К. на 28.11.2012 г. получила първоначално плащане по мярка 112 в размер на 24 446 лева. Тези средства били съфинансирани от Европейския земеделския фонд за развитие на селските райони и от националния бюджет на Република България.

Предстои наказателното производство за неправомерно получените от обвиняемата К. средства да продължи в съда.