Подобряват и ремонтират водоизточниците на минерална вода в село Баня

Целта е привеждане на съоръженията в добро експлоатационно състояние

Ежегодно община Разлог инвестира в предоставената техническата инфраструктура, като създава все по-благоприятни условия за водоползване на консуматорите на минерална вода в с.Баня. Изграждат се нови съоръжения, като наскоро изградения компенсаторен резервоар с обем от 450 куб.м, който да поема денонощната неравномерност в пиковите часове на консумация на минерална вода от ползвателите. В изпълнение на задълженията си по предоставеното находище, Община Разлог е възложила извършването на ремонтни дейности на водоизточниците на минерална вода. Целта е привеждане на съоръженията в добро експлоатационно състояние, както и създаване на възможност за мониторинг и контрол на водовземанията и ползванията на минерална вода.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"